Werkvisa en -vergunningen voor immigratie naar Zuid-Afrika

Binnen de Zuid-Afrikaanse wetgeving zijn er verschillende soorten werkvergunningen te onderscheiden. Of u voor één van deze werkvergunningen in aanmerking kunt komen, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Een werkvergunning of -visum maakt het u mogelijk om betaald werk te verrichten in Zuid-Afrika. Het verkrijgen van een dergelijke werkvergunning kan een complex en soms ontmoedigend proces zijn. Vaak wordt er verwezen naar het bekende spreekwoord over de kip en het ei.

Potentiële immigranten gaan vaak eerst solliciteren voor een vaste baan. Vervolgens wordt hen dan verteld dat ze pas aan het werk kunnen als er een geldige werkvergunning is afgegeven. Aan de andere kant vertellen immigratiebureaus vaak dat men eerst een baan moet vinden, voordat er een werkvergunning kan worden aangevraagd.

In werkelijkheid is de eerste stap vaak het vaststellen of u überhaupt voor een werkvergunning in aanmerking kunt komen en zo ja wat voor werkvergunning dit dan is.

Hieronder vindt u een korte omschrijving van de werkvergunningen en -visa die er zijn en welke criteria er aan deze vergunningen verbonden zijn. Voor meer informatie over een specifieke vergunning kunt u klikken op de link bij de beschrijving.

Werkvergunningen – Intra Company Transfers

Intra Company Transfer werkvergunningen zijn bedoeld voor werknemers die in dienst zijn van een buitenlandse (= niet Zuid-Afrikaanse) organisatie en die overgeplaatst worden naar een Zuid-Afrikaanse tak. De Intra Company Transfer werkvergunning geeft de werknemer het recht om te verhuizen naar het Zuid-Afrikaanse bedrijf en daar voor een bepaalde periode te werken.

Corporate vergunningen

Een corporate werkvergunning kan aangevraagd worden door organisaties die voor een bepaalde periode meerdere buitenlandse personeelsleden willen aannemen. Het verkrijgen van een corporate werkvergunning kan grote voordelen hebben. Het verlaagt bijv. niet alleen de kosten, maar het zorgt er ook voor dat werkvergunningen voor individuele buitenlandse personeelsleden sneller aangevraagd kunnen worden. Dit laatste komt voort uit het feit dat een bedrijf met een corporate vergunning niet aan alle eisen van een normale werkvergunning hoeft te voldoen.

Algemene werkvergunningen (general work permits)

Indien men niet voor één van de bovenstaande werkvergunningen in aanmerking komt, dan komt men in de meeste gevallen uit bij de zogenaamde General Work Permit. Een dergelijke werkvergunning kan alleen worden aangevraagd indien men een fulltime baanaanbod ontvangt van een Zuid-Afrikaanse werkgever. Tevens moet de Zuid-Afrikaanse werkgever aannemelijk kunnen maken dat er geen Zuid-Afrikaan voor de positie gevonden kon worden.

Werkvergunningen – Een aanvraag tot Permanent Verblijf

In de meeste gevallen kan een permanente verblijfsvergunning pas worden aangevraagd, nadat men vijf jaar lang op een tijdelijke werkvergunning in het land is geweest. Men moet gedurende de periode van vijf jaar constant in Zuid-Afrika gewerkt hebben.