Heeft u de Nederlandse of Belgische nationaliteit, dan wordt u bij aankomst in Zuid-Afrika automatisch een 90 dagen geldig toeristenvisum toegekend. Enige voorwaarde voor het verkrijgen van het toeristenvisum ofwel de visitors permit is dat u (door middel van een retourticket) aan kunt tonen dat u van plan bent Zuid-Afrika binnen 90 dagen te verlaten. Het visum kan eenmalig met nog eens 90 dagen worden verlengd. Vanzelfsprekend zijn wij u graag van dienst bij het verlengen van uw toeristenvisum.

Speciale Toeristenvisa:

Onder bijzondere omstandigheden is het mogelijk een toeristenvisum met een geldigheid tot 3 jaar aan te vragen. Om in aanmerking te komen voor een dergelijk visum moet u over voldoende financiële middelen beschikken om in uw eigen onkosten te voorzien. Daarnaast moet u binnen Zuid-Afrika één van de volgende activiteiten van plan zijn te ondernemen:

  1. een sabbatical;
  2. vrijwilligers– of liefdadigheidswerk;
  3. onderzoek;
  4. andere voorgeschreven activiteiten.

Bij "andere voorgeschreven activiteiten" kunt u onder andere denken aan stages, werk tegen onkostenvergoeding etc. In principe zijn de "speciale toeristenvisa" niets meer en niets minder dan gewone toeristenvisa met daaraan verbonden een speciaal soort vergunning. Deze vergunning (endorsement genoemd) staat het u toe bovenstaande activiteiten in Zuid-Afrika te verrichten. Wij kunnen u helpen met het verkrijgen van een dergelijk toeristenvisum. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.