Tijdelijk vs. Permanent verblijf

De verschillende soorten visa & vergunningen die binnen de Zuid-Afrikaanse wetgeving te onderscheiden zijn, zijn grofweg in twee soorten vergunningen in te delen. Aan de ene kant zijn er verblijfsvergunningen die recht geven op tijdelijk verblijf. Aan de andere kant zijn er verblijfsvergunningen die recht geven op permanent verblijf.

Tijdelijk verblijf

Tijdelijke verblijfsvergunningen geven de houder het recht enkele jaren in Zuid-Afrika te verblijven. In de meeste gevallen kunnen deze tijdelijke vergunningen verlengd worden tegen de tijd dat de geldigheid op het punt staat de verlopen. In sommige gevallen kan men na verloop van tijd permanent verblijf aanvragen. Zo kan men bijvoorbeeld na vijf jaar verblijf op een geldige werkvergunning, een permanente verblijfsvergunning in Zuid-Afrika aanvragen. Het aanvragen van tijdelijke verblijfsvergunningen duurt gemiddeld 6-8 weken vanaf het moment dat de aanvraag wordt ingediend. Voorbeelden van tijdelijke verblijfsvergunningen zijn:

 • Visitors permits (toeristenvisa)
 • Study permits
 • Business Permits
 • Relatives Permits
 • Spousal/ Life Partner Permits
 • Work permits
 • Retired Persons Permits

Kortom, alle types permits die binnen de Zuid-Afrikaanse wet onderscheiden worden, geven minimaal het recht op tijdelijk verblijf. Slechts enkele van bovenstaande permittypes geven het recht om (na verloop van tijd of direct) permanent verblijf aan te vragen.

Permanent verblijf

Naast tijdelijk verblijf kan men in Zuid-Afrika ook permanent verblijf aanvragen. Wordt de permanente verblijfsvergunning toegekend, dan is men een zogenaamde “permanent resident”. Deze status geeft u nagenoeg dezelfde rechten als een Zuid-Afrikaans Staatsburger. Behalve het recht om te stemmen en het recht op een paspoort, zijn er geen verschillen. Het aanvragen van permanent verblijf is een langdurig proces. Op het moment duurt het aanvragen van permanent verblijf gemiddeld twee jaar vanaf het moment dat de aanvraag wordt ingediend. In de volgende gevallen kunt u permanent verblijf aanvragen:

 • Indien u in Zuid-Afrika een bedrijf opzet;
 • Indien een eerstegraads familielid van u de Zuid-Afrikaanse nationaliteit heeft of hier permanent resident is;
 • Indien u vijf jaar getrouwd bent met een Zuid-Afrikaans Staatsburger of met iemand die hier permanent resident is;
 • Indien u kunt bewijzen reeds vijf jaar in een relatie te zijn met een Zuid-Afrikaans Staatsburger of iemand die hier permanent resident is;
 • Indien u vijf achtereenvolgende jaren de houder van een work permit bent geweest;
 • Indien u hier een zogenaamde retired persons permit aanvraagt;