Studievergunningen of studievisa voor Zuid-Afrika

Studievergunningen worden afgegeven door het Department of Home Affairs (ofwel het Zuid-Afrikaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken) en zijn bedoeld voor buitenlanders die in Zuid-Afrika naar school gaan of studeren. Ook mensen die hier een voltijds cursus volgen, kunnen voor een studievergunning in aanmerking komen.

Zuid-Afrikaanse studievergunningen worden over het algemeen ingedeeld in twee verschillende groepen:

  1. Studievergunningen voor volwassen immigranten.
    Studenten die dit type vergunning aanvragen, moeten een aantal documenten verzamelen, voordat ze een daadwerkelijke aanvraag in kunnen dienen. Te denken valt onder andere aan: een bewijs van medische dekking, een toelatingsbewijs van de school/universiteit, bewijs van enig financieel vermogen of studiefinanciering etc.

    Een student mag met een studievergunning maximaal 20 uur per week werken. Verder is tijdens de officiële schoolvakanties ook voltijds werk toegestaan. Met een studievergunning komt u niet aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning.

  2. Studievergunningen voor minderjarige immigranten.
    Ook voor minderjarige studenten moet in de meeste gevallen een studievergunning worden aangevraagd. De criteria zijn in grote lijnen hetzelfde als wanneer er een Study Permit voor een volwassene wordt aangevraagd. Bijkomende eis is dat ook de ouder op een geldige verblijfsvergunning in het land is of dat de ouder bezig is een dergelijk vergunning aan te vragen. In geval het kind zonder ouder in Zuid-afrika verblijft, moet er een Zuid-Afrikaanse voogd worden aangewezen.