Relatives Permits ofwel visa voor mensen met Zuid-Afrikaanse familieleden

Een relatives permit kan worden aangevraagd indien u een eerste- of tweedegraads familielid heeft dat ofwel de Zuid-Afrikaanse nationaliteit ofwel de status van permanent resident heeft. Eerstegraads familieleden zijn: ouders en kinderen. Tweedegraads familieleden zijn: broers en zussen.

Indien u eerstegraads familie heeft met de Zuid-Afrikaanse nationaliteit/ status van permanent resident kunt u zowel een tijdelijke als een permanente verblijfsvergunning aanvragen. Indien u tweedegraads familie heeft met de Zuid-Afrikaanse nationaliteit/ status van permanent resident kunt u alleen een tijdelijke verblijfsvergunning aanvragen.

De financiële eis

Wanneer u een aanvraag onder de relatives categorie indient, moet u aan Home Affairs aan kunnen tonen dat u voldoende financiële middelen heeft om uzelf te kunnen onderhouden. Met het oog hierop hanteert Home Affairs de eis dat de aanvrager en het familielid samen een maandelijks inkomen ter hoogte van ZAR 10.000 aan moeten kunnen tonen. Het maakt niet waar ter wereld dit geld verdiend wordt.

Werken in Zuid-Afrika

Zolang u op een tijdelijke relatives vergunning in het land bent, zult u niet mogen werken. Wilt u wel werken, dan heeft u hiervoor een werkvergunning nodig. Bent u eenmaal permanent resident, dan heeft u (op stemrecht een een paspoort na) dezelfde rechten en plichten als een Zuid-Afrikaanse staatsburger. U mag hier dan dus ook werken, indien gewenst.

Getrouwd of in een relatie met een Zuid-Afrikaans staatsburger?

Bent u getrouwd of in een relatie met een Zuid-Afrikaans staatsburger of Permanent Resident van Zuid-Afrika? In dat geval kunt u waarschijnlijk voor een zogenaamde partnervergunning in aanmerking komen! Klik hier voor meer informatie.

Het aanvraagproces

Zoals voor vrijwel ieder type verblijfsvergunning in Zuid-Afrika geldt ook voor de relatives of verwantenvergunning dat deze lastig zelf aan te vragen kan zijn. Als immigratieureau helpen wij echter graag met het aanvragen van dit type visum.

Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op: