Ondernemen en bedrijfsopzet in Zuid-Afrika

Er kunnen tal van redenen zijn waarom u overweegt een eigen onderneming in Zuid-Afrika te starten. Wellicht heeft u er familie wonen, wellicht trekt het landelijk schoon en de cultuur u of wellicht heeft u eenvoudigweg een gat in de markt gevonden. Hoe het ook zij, feit is dat u eerst goed geinformeerd zult moeten worden over de verschillende opties aangaande bedrijfsopzet en de voor- en nadelen van iedere constructie. Niet minder belangrijk zijn de vervolgstappen die u zult moeten ondernemen om vervolgens uw bedrijf daadwerkelijk op te kunnen richten. Met het bovenstaande in gedachten volgt hieronder een globaal overzicht van welke mogelijkheden Zuid- Afrika u te bieden heeft als ondernemer.

Verschillende bedrijfsvormen

Als u eenmaal besloten heeft om in Zuid Afrika een eigen bedrijf te beginnen, dan moet u ook weten welk bedrijfstype u gaat exploiteren. Er zijn verschillende rechtsvormen mogelijk, alle met hun eigen fiscale en juridische kenmerken.

Het opzetten van een bedrijf brengt aldus vele keuzes met zich mee voor de toekomstige bedrijfseigenaar en veel van de keuzes die in het begin gemaakt worden, bepalen later zaken als belastingplicht, aansprakelijkheid etc. Met dit in gedachte is het dus ten zeerste aan te bevelen altijd professioneel advies in te winnen.

Klik hier indien u contact wenst op te nemen met onze experts op het gebied van bedrijfsopzet.

Het volgende overzicht geeft u een korte indruk van de meest gangbare bedrijfsvormen.

 • Sole Proprietorship

  Een zogenaamde “sole proprietorship” is de meest eenvoudige bedrijfsvorm die er bestaat en in principe te vergelijken met de Nederlandse eenmanszaak. Er is één eigenaar en deze eigenaar is volledig aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid kan ook betrekking hebben op persoonlijke bezittingen! De nettowinst van de eenmanszaak wordt gezien als persoonlijk inkomen van de ondernemer en is als zodanig ook belastbaar.

 • Partnership

  Een partnership is vergelijkbaar met de Nederlandse Vennootschap onder Firma (VOF) en bestaat altijd uit twee of meerdere personen. Elke persoon draagt bij aan de organisatie bijvoorbeeld in de vorm van geld, eigendom of vaardigheden en deelt de eventuele winsten of verliezen met zijn/ haar partners. Een Partnership draagt geen inkomstenbelasting af.

 • Closed Corporation

  Een Closed Corporation (CC) is over het algemeen een kleiner bedrijf dat een “samenwerkingsstatus” verkiest en de bestuurlijke en administratieve eisen zijn dan ook veel minder formeel dan bij bijvoorbeeld een Private Company (zie hieronder). Veel kleine ondernemers hechten veel waarden aan deze voordelen. Het besturen van een Closed Corporation (CC) door haar bestuurders en aandeelhouders wijkt in wijze niet veel af van het “Partnership”. Een Closed Corporation (CC) is binnen het Nederlandse model vergelijkbaar met de Besloten Vennootschap.

 • Private Company

  Een Private Company ofwel Pty Limited wordt door de Zuid-Afrikaanse wet behandeld als een afzonderlijk rechtspersoon en dient zich te registreren als belastingplichtige. Verder handelt de Pty Limited onafhankelijk van zijn aandeelhouders die alleen aansprakelijk zijn voor het bedrag van hun aandelen. De Pty Limited kan vergeleken worden met wat in Nederland een Naamloze Vennootschap genoemd wordt.

 • Trust

  Een “trading trust” is een ondernemingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid en wordt beheerd door de zogenaamde “trustees”. De trading trust is niet veel voorkomend in Zuid-Afrika, maar kan nuttig zijn voor bedrijven die zich toespitsen op eigendomsontwikkeling. Het aantal “trustees” is beperkt tot 20 personen.

 • Vereniging zonder Winst (non-profit organisatie)

  Bij een vereniging zonder winst betalen de aandeelhouders een overeengekomen bedrag (dit zijn geen grote bedragen) om te voorkomen dat de onderneming failliet gaat. Dit bedrijf heeft als doel: het bevorderen van religie, kunst, wetenschap, school, liefdadigheid of andere culturele en sociale activiteiten. De leden kunnen zowel natuurlijke of juridische personen zijn. Een vereiste is dat men minstens 7 leden moet hebben.

Wilt u meer weten over bedrijfsopzet? Neem gerust contact met ons op voor een consultatie!