Het overschrijven van geld van en naar Zuid-Afrika

Via onze Incompass-tak bieden wij zowel bedrijven als particulieren de mogelijkheid om geld over te schrijven van en naar Zuid-Afrika. Onze diensten op dit gebied verminderen de gangbare kosten en optimaliseren de wisselkoers. Wij begeleiden u bovendien van begin tot eind door het gehele traject.

Het overschrijven van geld van en naar Zuid-Afrika is niet zo eenvoudig als in de meeste andere landen. Dit vanwege de door de Zuid-Afrikaanse nationale bank ingestelde deviezencontrole. Met het oog op deze deviezencontrole is het van uitermate groot belang dat uw geld op juiste wijze Zuid-Afrika binnen wordt gebracht. Niet alleen omdat u uw geld natuurlijk tegen de best mogelijke koers over wilt schrijven, maar vooral ook omdat u er zekervan wilt zijn dat geld dat u het land in brengt het land ook weer uit kan!

Mogelijke manieren om geld over te schrijven

  1. Via banken – dit is verreweg de meest gangbare manier om geld over te schrijven, met name vanwege het gemak van het bekende. Echter(!) een internationale overschrijving via u reguliere bank brengt vaak hoge administratiekosten met zich mee. Daarnaast zijn de wisselkoersen vrijwel nooit optimaal en bovendien zijn de meeste banken slecht op de hoogte van alle land specifieke regelingen op het gebied van deviezencontrole.
  2. Via een specialist op het gebied van internationale overschrijvingen – eigenlijk is het altijd aan te raden om bij een dergelijke instelling advies in te winnen. Een specialist om dit gebied moet u kunnen vertellen wat de mogelijkheden en potentiële valkuilen zijn bij een overschrijving naar Zuid-Afrika. Bovendien hanteert een specialist helemaal geen administratiekosten, terwijl u wel professionele begeleiding tijdens het gehele traject wordt geboden.

De voordelen van het in de arm nemen van een specialist op het gebied van overschrijvingen van en naar Zuid-Afrika zijn onder andere:

  1. Gedegen kennis van de regelgeving omtrent deviezencontrole – LET WEL: het is van uitermate groot belang dat u een bedrijf zoekt dat u zowel kan helpen met het overschrijven van geld naar Zuid-Afrika als met het terugoverschrijven naar uw thuisland!
  2. Gerichte expertise – men kent alle ins en outs van de Zuid-Afrikaanse regelgeving.
  3. Significante besparingen – gespecialiseerde valutahandelaren kopen vreemde valuta in bulk aan en kunnen daarom op de wisselkoers onderhandelen. Dit is dan ook de reden dat een specialist over het algemeen betere wisselkoersen kan bieden dan de banken.
  4. Geen administratiekosten – bankenbrengen voor internationale overschrijvingen over het algemeen administratiekosten in rekeningen, wanneer u echter van een specialistische dienst gebruik maakt worden er meestal geen administratiekosten in rekening gebracht.

Een recente overschrijving van geld vanaf Zuid-Afrika naar het buitenland resulteerde erin dat een klant £2.667 meer ontving door gebruikmakingvan een valutahandelaar dan wanneer ingegaan was op de door de bank verstrekte offerte.

In een ander geval werd er vanuit een Nederlandse bank een bedrag van €200.000 overgeschreven.De klant had zich R43.000 kunnen besparen bij gebruikmaking van de diensten van een specialist!

Advies voor het doen van overschrijvingen van en naar Zuid-Afrika

Met de komst van specialistische valutahandelaren hebben particulieren nu de mogelijkheid om tegen beter wisselkoersen en lagere kosten over te schrijven dan wanneer men gebruik zou maken van een bank.

Neem vandaag nog contact met ons op om u gratis te laten registreren en neem zodoende een specialist op het gebied van overschrijvingen naar Zuid-Afrika in de arm. Registratie is noodzakelijk in verband met de internationale regelgeving aangaande de preventie van witwas-praktijken, maar een dergelijke registratie brengt noch kosten noch verplichtingen met zich mee. Registratie kan direct plaatsvinden en staat het u eenvoudigweg toe om de kosten en wisselkoersen te vergelijken wanneer u op het punt staat de overschrijving te gaan doen.

Veel van onze klanten maken gebruik van de mogelijkheid om via onze Incompass-tak te registreren voor gebruikmaking van deze dienst. De meesten openen op dat punt meestal eveneens een zogenaamde cash account. Dit type rekening is te openen terwijl u zich nog buiten Zuid-Afrika bevindt en wanneer u deze rekening eenmaal geopend heeft, kunt u vervolgens in de maanden voor uw vertrek geld overschrijven op het moment dat de koers het gunstigst is. Wanneer het geld eenmaal in Zuid-Afrika staat profiteert u van de hoge rentes in Zuid-Afrika en natuurlijk is het prettig om geld bij aankomt direct beschikbaar te hebben bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis, auto of eenvoudigweg voor betaling van de gebruikelijke rekeningen.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of wilt u zich registreren? Neem dan vandaag nog contact met ons op!