Gepensioneerdenvergunningen voor emigratie naar Zuid-Afrika

Een gepensioneerdenvergunning is bedoeld voor mensen die in Zuid-Afrika van hun pensioen willen komen genieten. Indien u op een dergelijke vergunning in Zuid-Afrika verblijft, moet u zich aan bepaalde criteria houden. Zo mag u niet werken in Zuid-Afrika en ook mag u er niet studeren of een eigen bedrijf beginnen.

Criteria van een vergunning / visum voor gepensioneerden

Om een vergunning ofwel visum voor gepensioneerden aan te kunnen vragen, moet u aan bepaalde criteria kunnen voldoen, zoals uiteengezet in de Zuid-Afrikaanse immigratiewet. Een korte samenvatting van de kenmerken:

  • Er gelden geen leeftijdsgrenzen voor het aanvragen deze vergunning en het maakt wat dit aangaat dus niet uit hoe jong of oud u bent
  • Onder deze vergunningcategorie kan zowel een tijdelijke als een permanente verblijfsvergunning worden aangevraagd
  • Zowel via vast inkomen als via vermogen kunt u aantonen aan de financiële eis van de vergunning te voldoen
  • Zowel pensioen- als huurinkomsten worden door de Zuid-Afrikaanse autoriteiten erkend als vast inkomen

Uitwerken of u wel of niet aan de gestelde criteria voldoet, kan lastig zijn. Immers, niet alle vormen van inkomen en vermogen worden door de Zuid-Afrikaanse autoriteiten erkend.