Emigratie naar Zuid-Afrika met een partnervergunning voor ongetrouwde stellen

Indien u in een vaste relatie bent met een Zuid-Afrikaans staatsburger of met de houder van een Permanente Verblijfsvergunning voor Zuid-Afrika, dan kunt u waarschijnlijk een zogenaamde Life Partner Permit aanvragen.

Hoewel dit een van de minder bekende vergunningtypen binnen de immigratiewet betreft, biedt deze vergunning een goede route het land in voor ongetrouwde stellen die wel een serieuze relatie hebben. Let wel: om de vergunning aan te kunnen vragen, zult u het bestaan van uw relatie wel op objectieve wijze aan moeten kunnen tonen!

Partnervergunningen – de kwalificatiecriteria

Voor een goede kans van slagen moeten aanvragers van een Life Partner Permit aan een aantal criteria voldoen. Zo moet u kunnen bewijzen dat u samenwonend bent en dat er enige vorm van gedeelde financiële verantwoordelijkheden is. Het verzamelen van het juiste bewijsmateriaal kan lastig zijn, maar als immigratiebureau helpen wij u graag met het samenstellen van een aanvraag. Wij kijken of het bewijs dat u heeft sterk genoeg is en helpen u met suggesties om het bewijs en de aanvraag sterker te maken!

Wij zijn er trots op te zeggen dat wij onder deze categorie door de jaren heen een slagingspercentage van 100% hebben en verzekeren u ervan dat uw aanvraag bij ons in deskundige handen is!

Tijdelijke partnervergunningen

Levenspartners van Zuid-Afrikanen kunnen een tijdelijke verblijfsvergunning aanvragen. Er zijn geen vaste criteria voor hoe lang de aanvrager in een relatie moet zijn met zijn of haar Zuid-Afrikaanse levenspartner. Elk geval wordt apart bekeken en beoordeeld op basis van het aangedragen bewijsmateriaal. Een tijdelijke verblijfsvergunning is tussen de één en de drie jaar geldig. De vergunning kan worden verlengd, zolang de relatie voort bestaat.

Permanente partnervergunningen

Wanneer u vijf jaar of langerbij uw Zuid-Afrikaanse partner bent, dan kunt u naast de tijdelijke verblijfsvergunning ook een permanente vergunning aanvragen. Ook als ouder van een Zuid-Afrikaans staatsburger kan Permanent Verblijf worden aangevraagd.

Let wel: potentiële immigranten moeten zich ervan bewust zijndat zij zelfs als een permanente aanvraag kan worden ingediend, ook nog steeds een tijdelijke verblijfsvergunning nodig hebben. Dit laatste heeft te maken met de verwerkingstijd bij Home Affairs. Het duurt gemiddeld twee jaar voordat een Permanente Vergunning wordt verstrekt en in de tussentijd heeft men dus in de meeste gevallen een geldigetijdelijke verblijfsvergunning nodig.

Kan ik werken met een partnervergunning voor ongetrouwde stellen?

Ja… Houders van een partnervergunning kunnen op vrij gemakkelijke wijze toestemming tot werken of oprichting van een eigen bedrijf verkrijgen!

Werken – wanneer u een passende baan heeft gevonden en de arbeidsovereenkomst is getekend, dan kan Intergate Immigration een zogenaamde endorsement voor u aanvragen. Dezeendorsementis (net als iedere andere werkvergunning in Zuid-Afrika) werk-specifiek en geeft u toestemming om voor het betreffende bedrijf in loondienst te treden.

Een eigen bedrijf beginnen – een soortgelijke toestemming als voor in loondienst treden kan tevens worden aangevraagd wanneer u ervoor kiest om in Zuid-Afrika een eigen bedrijf op te zetten. U moet wel bewijs leveren dat het bedrijf echt bestaat en u bentin die zin verplicht een bedrijfsentiteit te registeren. Ook hier geldt dat wij u graag van verder advies voorzien over de soorten bedrijfsvormen binnen Zuid-Afrika. Indien gewenst kunnen wij zelfs de gehele bedrijfsopzet voor u regelen om vervolgens van dienst te zijn met de aanvraag van de bijbehorende endorsement.

Voor meer informatie over de partnervergunning kunt u contact opnemen met één van onze cliëntmanagers.