Emigratie naar Zuid-Afrika met een partnervergunning voor getrouwde stellen

Indien u getrouwd bent met een Zuid-Afrikaans staatsburger of met de houder van een Permanente Verblijfsvergunning voor Zuid-Afrika, dan kunt u waarschijnlijk een zogenaamde partner- ofwel Spousal Permit aanvragen.

Net als andere visumaanvragen dient ook deze aanvraag ofwel via Home Affairs (het Zuid-Afrikaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken) ofwelvia de lokale ambassade te worden ingediend. Bij het indienen van een aanvraag komt redelijk wat papierwerk kijken. Tedenken valt bijvoorbeeld aan uw trouwboekje, maar ook medische en radiologische certificaten zijn vereist alsmede bewijs van het feit dat u geen strafblad heeft. Als immigratiebureau helpen wij u graag met het samenstellen van de volledige aanvraag!

Bent u (nog) niet getrouwd, maar heeft u wel een Zuid-Afrikaanse levenspartner, dan kunt u wellicht een partnervergunning voor ongetrouwde stellen aanvragen!

Tijdelijke partnervergunningen

Als u minder dan vijf jaar bij u Zuid-Afrikaanse partner bent, dan kunt u enkel een tijdelijke verblijfsvergunning aanvragen. Een uitzondering op deze regel komt om de hoek kijken wanneer u de ouder bent van een Zuid-Afrikaans staatsburger. Met andere woorden, indien uw kind de Zuid-Afrikaanse nationaliteit heeft, kunt u ook als nog geen vijf jaar bij uw Zuid-Afrikaanse partner bent een Permanente Verblijfsvergunning aanvragen.

Permanente partnervergunningen

Wanneer u vijf jaar of langerbij uw Zuid-Afrikaanse partner bent, dan kunt u naast de tijdelijke verblijfsvergunning ook een permanente vergunning aanvragen. Ook als ouder van een Zuid-Afrikaans staatsburger kan Permanent Verblijf worden aangevraagd.

Koppels van hetzelfde geslacht

Getrouwde koppels van hetzelfde geslacht kunnen deze vergunning op dezelfde wijze aanvragen als heteroseksuele koppels. In Zuid-Afrika wordt niet gediscrimineerd op basis van seksuele geaardheid.

Kan ik werken met een partnervergunning voor getrouwde stellen?

Ja… Het grote voordeel van deze vergunning is dat het u op vrij eenvoudige wijze kan worden toegestaan om in Zuid-Afrika te werken of een eigen bedrijf op te richten. Gezien u een Zuid-Afrikaanse partner heeft, gelden er versoepelde regels. Op aanvraag kan een zogenaamde endorsement aan uw visum verbonden worden en dit geeft u dan vervolgens het recht om hier te werken of een eigen bedrijf te starten. U bent vrijgesteld van veel van de eisen die voor “gewone” buitenlanders (d.w.z. buitenlanders zonder lokale partner) gelden.