Diensten op het gebied van immigratie naar Zuid-Afrika– Zuid-Afrikaans staatsburgerschap


Hoe kunt uZuid-Afrikaans staatsburgerschapverkrijgen?

Het verkrijgen van de Zuid-Afrikaanse nationaliteit is, ingeval van emigratie naar Zuid-Afrika, vaak een drie-stappenproces. Een immigrant kan dus niet zomaar Zuid-Afrikaans staatsburgerschap verkrijgen. Eerst moet men in het bezit zijn van een permanente verblijfsvergunning. Daar het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning gemiddeld zo’n twee jaar in beslag neemt (en in sommige gevallen nog langer), is het, in afwachting van de goedkeuring van een permanente verblijfsvergunning, vaak noodzakelijk om eerst een tijdelijke verblijfsvergunning aan te vragen.

Voor meer informatie over tijdelijke verblijfsvergunningen, zuid-afrika-tijdelijk-permanent-verblijf.php#permanent”>klik hier.

Zodra een permanente verblijfsvergunning is goedgekeurd zijn de volgende criteria van toepassing:

Mensen die staatsburger zijn van een ander land en die (tevens) de Zuid-Afrikaanse nationaliteit willen aannemen, kunnen hiertoe een aanvraag indienen bij Home Affairs.

Dit zijn de voorwaarden waaraan voldaan moet worden:

  • U moet 21 jaar of ouder zijn
  • U bent in het bezit van een permanente verblijfsvergunning voor Zuid-Afrika
  • U moet ten minste vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag in Zuid-Afrika hebben gewoond. Eén jaar moet direct voorafgaan aan de aanvraag. De andere vier jaren moet binnen de acht jaar voorafgaand aan de aanvraag vallen. De periode van vijf jaar kan worden verkort naar twee jaar, indien de u een echtegeno(o)t(e)van een Zuid-Afrikaanse staatsburger bent.
  • U moet minstens één van de officiële talen van Zuid-Afrika beheersen
  • U moet bewijs kunnen overleggen van goed en zedelijk gedrag.

Let wel: Een aanvraag voor staatsburgerschap kan altijd worden geweigerd, zelfs als men aan alle voorwaarden voldoet. Staatsburgerschapis geen recht maar een voorrecht.