De diensten van Intergate Immigration

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (ofwel het Department of Home Affairs) registreert professionele immigratie-agenten. Deze agenten zijn gerechtigd om potentiële immigranten van advies te voorzien en te helpen met het voorbereiden, indienen en opvolgen van de aanvraag. Immigratie-agentenkunnen zich inschrijven bij het Department of Home Affairs, nadat zij voldaan hebben aan de gestelde criteria. Zo moeten zij onder meer een politieverklaring overleggen alsmedeeen schriftelijke verklaring zich te houden aan de gestelde gedragscode van het Department of Home Affairs. Ook moeten de examens, zoals vastgesteld door de Directeur van het Department of Home Affairs,succesvol worden afgerond.

Klanten die gebruik willen maken van een immigratiebureau moeten er altijd voor zorgen dat zij zich inlaten met organisaties die beschikken over één of meerdere immigratie-agenten.

Voor meer informatie over onze immigratie-agenten, klikt u hier.

De verschillendeburgerservices

 • Herregistratie van een buitenechtelijk kind
 • Het in het geboorteregister toevoegen van een voor- of achternaam van een persoon zonder een voor- of achternaam
 • Het wijzigen van eenvoornaam
 • Het wijzigen van de achternaamvan een minderjarige
 • Het wijzigen van de achternaam van een meerderjarige
 • Het wijzigen van het geslacht
 • Correctie van eventuelefouten
 • Registratie van eenoverledene
 • Aanvraag van eenoverlijdensakte
 • Registratie van een in het buitenland overledene
 • Registratie van eenhuwelijk
 • Aanvraag van eenhuwelijksakte
 • Toestemming aanvragen voor een huwelijk met een minderjarige
 • Aanvraag van een uitreksel dat deburgerlijke status bevestigt
 • Het aangeven van een adoptie
 • Registratie van een geboorte buiten Zuid-Afrika
 • Aanvraag van een geboorteakte
 • Aanvraag tot naturalisatie
 • Registratie van een buitenlandse geboorte
 • Bepaling van de status van staatsburgerschap
 • Het toevoegen van de gegevens van de biologische vader in het geboorteregister van een buitenechtelijk kind
 • Registratie van een geboorte (late inschrijvingen): Na 1 jaar, maar vóór 15 jaar
 • Registratie van een geboorte (late inschrijvingen): Na 30 dagen, maar vóór 1 jaar
 • Aanvraag voor het behoud van staatsburgerschap
 • Verzoek om vrijstelling wanneer staatsburgerschapverloren is
 • Aanvraag voor hervatting van staatsburgerschap
 • Aanvraag voor tot het opgeven van staatsburgerschap
 • Aanvraag van een duplicaat van het naturalisatie-certificaat
 • Aanvraag van tijdelijkpaspoort
 • Aanvraag van paspoort voor kinderen
 • Aanvraag van reisdocumenten
 • Aanvraag van nood-reisdocumenten
 • Aanvraag van een groot paspoort (64 pagina’s)
 • Aanvraag van een paspoort
 • Aanvraag van een certificaat voor bemanningsleden
 • Vervanging van een Zuid-Afrikaans toeristisch paspoort, in geval van gebrek aan lege visa pagina’s
 • Vervanging van een verloren/ gestolen Zuid-Afrikaans paspoort
 • Vervanging van een verloren/ gestolen document voor reisdoeleinden
 • Vervanging van een verloren/ gestolen groot paspoort
 • Vervanging van een verloren/ gestolen paspoort voor kinderen