Corporate Werknemersvergunningen – Werken in Zuid-Afrika

Een corporate werknemersvergunning kan worden verstrekt indien aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

  1. De werknemer heeft een officieel baanaanbod ontvangen van een Zuid-Afrikaanse werkgever
  2. De Zuid-Afrikaanse werkgever is in het bezit van een corporate vergunning

Het aanvragen van een corporate werknemersvergunning brengt zowel voor de werkgever als voor de werknemer voordelen met zich mee. Zo is de verwerkingstijd relatief kort en het benodigde papierwerk veel minder dan bij de meeste andere vergunningaanvragen. Hierdoor vallen ook de kosten van het gehele proces lager uit.

Wanneer de werkgever in het bezit is van een corporate werkvergunning vallen er veel van de moeilijkheden en eisen weg die bij het aanvragen van een normale werkvergunning om de hoek komen kijken.

Over het algemeen geldt dat als uw werkgever 5 of meer buitenlanders in dienst neemt, het interessant voor hem/ haar wordtom een corporate vergunning aan te vragen.