Corporate Vergunningen – Werken in Zuid-Afrika

Corporate vergunningen kunnen worden verstrekt aan een Zuid-Afrikaans bedrijf of Zuid-Afrikaanse organisatie. De vergunning staat het de entiteit in kwestie toe om buitenlanders aan te nemen voor bepaalde posities binnen het bedrijf.

De corporate vergunning wordt afgegeven aan bedrijven die Zuid-Afrika tot standplaats hebben en langs deze weg kan het hen worden toegestaan om grote aantallen buitenlanders aan te nemen.

Een corporate vergunning is een vergunning voor bepaalde tijd. Wanneer een dergelijke vergunning wordt aangevraagd moet duidelijk worden aangegeven om hoeveel man buitenlands personeel het zou gaan, wat hun functies zijn en wat voor salarissen er aan deze functies verbonden zullen worden. De aanvrager moet ook aannemelijk maken dat het binnen de Zuid-Afrikaanse arbeidsmarkt niet makkelijk is om geschikte lokale arbeidskrachten voor de betreffende posities te vinden.

Een corporate vergunning biedt bedrijven een manier om hun personeelstekorten op te lossen.Daar de Zuid-Afrikaanse economie op het moment een enorme groei doormaakt, kampt men binnen allerlei gebieden met tekorten en het is danook niet ondenkbaar dat ook uw bedrijf moeite heeft met het vullen van de vacatures. Binnen enkele zeer gespecialiseerde vakgebiedenin Zuid-Afrika, zijn bepaalde professionals bovendien eenvoudigweg helemaal niet voorhanden. De corporate vergunning biedt in deze gevallen een oplossing. De vergunning geeft uw bedrijf de toestemming om buitenlanders aan te nemen binnen bepaalde posities voor een bepaalde tijd.

Zodra de corporate vergunning eenmaal is afgegeven, moeten de verschillende buitenlanders die vervolgens in dienst treden een individuele corporate werknemersvergunning aanvragen. Deze procedure is over het algemeen snel en pijnloos.

Intergate Immigration is uw bedrijf graag van dienst, zowel bij het aanvragen van de overkoepelende corporate vergunning als bij de aanvraag van de individuele werknemersvergunningen. Wij helpen u met het voorbereiden van al het papierwerk en nemen u zo veel werk uit handen.