Belastingen Zuid-Afrika

Als u bezittingen heeft in meer dan één belastingjurisdictie of als u bezig bent uw bezittingen van de ene belastingjurisdictie naar de andere over te brengen, dan kunt u voor een hoop zaken komen te staan die geregeld moeten worden met betrekking tot uw belastingplicht. Indien u hier niet voorzichtig mee omspringt of slecht geadviseerd wordt stapt u al gauw in een valkuil.

Bedreigingen

Belastingwetgeving is constant aan verandering onderhevig. Nieuwe anti-fraudewetgeving wordt regelmatig ingevoerd en de boetes voor belastingontduiking worden hoger en hoger.

Valkuilen en andere moeilijkheden kunnen niet ontweken worden door simpelweg via het buitenland te bankieren en bezittingen en inkomen niet op te geven aan de autoriteiten. Belastingkantoren delen tegenwoordig hun informatie wereldwijd om ervoor te zorgen dat de wetgeving gehandhaafd wordt. Daarnaast wordt dit nog eens ondersteund door nieuwe anti-fraudewetgeving en boetes.

In het Verenigd Koninkrijk heeft men bijvoorbeeld de opbrengst van anti-belastingfraudewetgeving begroot op 5 miljard pond! Om dit te bewerkstelligen hebben ze gedetailleerde informatie van meer dan 300 buitenlandse instellingen of individuele bankrekeningen opgevraagd. Belastingbetalers die beschuldigd worden van fraude kunnen een boete krijgen die oploopt tot 200%. De meeste andere landen nemen soortgelijke maatregelen.

Voor mensen die net in Zuid-Afrika aangekomen zijn is het nog ingewikkelder omdat zij te maken krijgen met nieuwe onbekende belastingwetgeving en internationale verdragen.

Velen vinden de belastingwetgeving simpelweg zo complex en ontmoedigend dat ze er naar neigen gewoon met de stroming mee te gaan of een accountant in de arm nemen. Voor de meeste immigranten en expats is dit echter niet genoeg. Zij zouden degelijk advies moeten inwinnen over internationale belastingwetgeving.

Onwetendheid is geen excuus. Simpel gezegd wordt er van u verwacht dat u zich aan de regels houdt.Kennis van de regels dient u zelf of via een expert te verkrijgen.

Mogelijkheden

Bij belasting denkt u waarschijnlijk al snel aan blauwe enveloppen en aanslagbiljetten, maar dit beeld is niet altijd juist.

Als u uw situatie grondig onder de loep neemt, kunt u zelfs tot de ontdekking komen dat u minder belastingverplichtingen heeft. Zuid-Afrika biedt een aantal belastingvoordelen voor immigranten en expats, als u tenminste het juiste advies krijgt!

Belastingvoordelen

Vermogensrendementsheffing – In sommige landen kan het tarief van de vermogensrendementsheffing oplopen tot 40%. In Zuid-Afrika is het hoogste percentage echterslechts 18%. Dit biedt dus een mooie kans om uw renderende bezittingen te laten groeien en uzelffikse belastingaanslagen te besparen.

Investeringsinkomsten – Als u op de hoogte bent van de voor u interessante investeringsmogelijkheden en de verschillende belastingstructuren hiervan, kunt u nog meer besparingen realiseren.

Belasting moet nu eenmaal betaald worden. Het wordt gezien als één van de twee onvermijdelijke dingen in het leven, maar dat betekent niet dat u meer moet betalen dan nodig is!

Hoe wij kunnen helpen

Het is belangrijk om te weten dat iedereen die meer dan R79.000 per jaar verdient in Zuid Afrika zich bij de Zuid-Afrikaanse belastingdienst moet registreren en belastingaangifte moet doen. Ook het hebben van onroerendgoed of investeringing, in Zuid Afrika, kunnen invloed hebben op uw wereldwijde belasting situatie. Daarnaast zijn alle bedrijven/werkgevers in Zuid-Afrika verplicht om zich te registeren en belastingaangifte te doen. De kans is daardoor zeer groot dat ook u zich moet registreren en jaarlijks belastingaangifte moet doen.

Hoewel wij geen TAX specialisten zijn kunnen we een globale intake doen en u aan de juiste partijen doorverwijzen. In ons netwerk hebben we zowel contacten voor internationale belasting zaken als voor specifieke Zuid Afrikaanse belasting gerelateerde situaties.

Neemt u vooral contact op met Vincent van der Waal, onze Senior Immigration Consultant Dutch Market (vincent@intergate-immigration.com) Hij zal met plezier uw Immigratie en financiële situatie doornemen om naar passende oplossingen te kijken.