Belastingen Zuid-Afrika

Als u bezittingen heeft in meer dan één belastingjurisdictie of als u bezig bent uw bezittingen van de ene belastingjurisdictie naar de andere over te brengen, dan kunt u voor een hoop zaken komen te staan die geregeld moeten worden met betrekking tot uw belastingplicht. Indien u hier niet voorzichtig mee omspringt of slecht geadviseerd wordt stapt u al gauw in een valkuil.

Bedreigingen

Belastingwetgeving is constant aan verandering onderhevig. Nieuwe anti-fraudewetgeving wordt regelmatig ingevoerd en de boetes voor belastingontduiking worden hoger en hoger.

Valkuilen en andere moeilijkheden kunnen niet ontweken worden door simpelweg via het buitenland tebankieren en bezittingen en inkomen niet op te geven aan de autoriteiten. Belastingkantoren delen tegenwoordig hun informatie wereldwijd om ervoor te zorgen dat de wetgeving gehandhaafd wordt. Daarnaast wordt dit nog eens ondersteund door nieuwe anti-fraudewetgeving en boetes.

In het Verenigd Koninkrijk heeft men bijvoorbeeld de opbrengst van anti-belastingfraudewetgeving begroot op 5 miljard pond! Om dit te bewerkstelligen hebben ze gedetailleerde informatie van meer dan 300 buitenlandse instellingen of individuele bankrekeningen opgevraagd. Belastingbetalers die beschuldigd worden van fraude kunnen een boete krijgen die oploopt tot 200%. De meeste andere landen nemen soortgelijke maatregelen.

Voor mensen die net in Zuid-Afrika aangekomen zijn is het nog ingewikkelder omdat zij te maken krijgen met nieuwe onbekende belastingwetgeving en internationale verdragen.

Velen vinden de belastingwetgeving simpelweg zo complex en ontmoedigend dat ze er naar neigen gewoon met de stroming mee te gaan of een accountant in de arm nemen. Voor de meeste immigranten en expats is dit echter niet genoeg. Zij zouden degelijk advies moeten inwinnen over internationale belastingwetgeving.

Onwetendheid is geen excuus. Simpel gezegd wordt er van u verwacht dat u zich aan de regels houdt.Kennis van de regels dient u zelf of via een expert te verkrijgen.

Mogelijkheden

Bij belasting denkt u waarschijnlijk al snel aan blauwe enveloppen en aanslagbiljetten, maar dit beeld is niet altijd juist.

Als u uw situatie grondig onder de loep neemt, kunt u zelfs tot de ontdekking komen dat u minder belastingverplichtingen heeft. Zuid-Afrika biedt een aantal belastingvoordelen voor immigranten en expats, als u tenminste het juiste advies krijgt!

Belastingvoordelen

Vermogensrendementsheffing – In sommige landen kan het tarief van de vermogensrendementsheffing oplopen tot 40%. In Zuid-Afrika is het hoogste percentage echterslechts 10%. Dit biedt dus een mooie kans om uw renderende bezittingen te laten groeien en uzelffikse belastingaanslagen te besparen.

Investeringsinkomsten – Als u op de hoogte bent van de voor u interessante investeringsmogelijkheden en de verschillende belastingstructuren hiervan, kunt u nog meer besparingen realiseren.

Belasting moet nu eenmaal betaald worden. Het wordt gezien als één van de twee onvermijdelijke dingen in het leven, maar dat betekent niet dat u meer moet betalen dan nodig is!

Hoe wij kunnen helpen

Incompass Financial Solutions biedt u een op maat gemaakte Tax Health Check aan die speciaal ontworpen is voor immigranten en expats.

Het is belangrijk om te weten dat iedereen die meer dan R60.000 per jaar verdient zich bij de Zuid-Afrikaanse belastingdienst moet registreren en belastingaangifte moet doen. Daarnaast zijn alle bedrijven in Zuid-Afrika verplicht om zich te registeren en belastingaangifte te doen. De kans is daardoor zeer groot dat ook u zich moet registreren en jaarlijks belastingaangifte moet doen.

Wij gebruiken geen juridisch jargon en onze Tax Health Check geeft u een persoonlijk en op maat gemaakt advies gericht op uw persoonlijke situatie. Ons doel is om er voor te zorgen dat uw financiële situatie zo gestructureerd en efficiënt mogelijk is. U hoeft geen belastingexpert te zijn als u van onze service gebruik wilt maken. Daarnaast hoeft u zich ook geen zorgen meer te maken over waar u uw belastingaangifte moet indienen en u hoeft zich niet meer door een doolhof van regelgeving te worstelen.

Wij zijn er voor u – we beperken de bedreigingen, benutten de mogelijkheden en zorgen er voor dat u aan alle regelgeving voldoet. Uw Tax Health Check zal door Fiona Roehlandt (onze specialist in internationale belastingen) uitgevoerd worden. Zij is een Duitse advocate met een Master of Law titel behaald aan de University of South Wales (Australië), die daarnaast tevensde Master Tax Practitioner titel in Zuid-Afrika verworven heeft.

Advies van een expert gespecialiseerd in internationale belasting zou normaal meer dan €200 per uur kosten. Wij werken echter met vaste prijzen die tussen de R2.500 en de R5.000 liggen. Zo blijft het verkrijgen van het juiste advies toch betaalbaar.