Bedrijfsvergunningen (Business Visa) voor Zuid-Afrika

Bedrijfsvergunningen zijn visa die bedoeld zijn voor buitenlandse ondernemers die een eigen bedrijf in Zuid-Afrika willen opstarten en runnen in Zuid Afrika. Het Department of Home Affairs verstrekt deze bedrijfsvergunningen aan immigranten die voldoen aan de geldende criteria. Hieronder vindt u daarover een aantal belangrijke details:

 • Aanvragers van een bedrijfsvergunning, met de intentie om te investeren in een bestaand of nieuw bedrijf in Zuid-Afrika, moeten bewijs overleggen dat zij een bedrag hebben geïnvesteerd of gaan investeren ter hoogte van 5 miljoen Rand.
 • Deze investering hoeft niet per direct te worden gedaan, u heeft hier 24 maanden de tijd voor om deze daadwerkelijk aan de bedrijfsbalans toe te voegen.
 • Wel zullen we moeten kunnen aantonen dat u het vermogen op persoonlijke titel beschikbaar heeft. Dit mag zijn in spaar tegoeden, maar ook in onroerend goed of andere investeringen.

Een aanvrager van een bedrijfsvergunning moet onder andere het volgende indienen:

 • • Een bedrijfsplan, met daarin, in hoofdlijnen, een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, de ondernemer, investeringsplan en te verwachte werkgelegenheid, . Wij zullen u ook in dit gedeelte begeleiden.
 • Een verklaring van de onderneming dat ten minste 60% van de (toekomstige) vaste werknemers de Zuid Afrikaanse nationaliteit heeft.
 • Een verklaring dat men zich zal registreren bij SARS (de Zuid-Afrikaanse belastingdienst)

Een investering van minder dan 5 miljoen Zuid-Afrikaanse Rand

In het geval aanvragers de ondernemer minder wil/kan investeren dan de vereiste 5 miljoen Rand, dan kan er in sommige situaties een vrijstelling ten aanzien van het investeringsbedrag worden aangevraagd. Middels een aanbevelingsbrief, afgegeven door het Department of Trade andIndustry (DTI) en gericht aan het Department of Home Affairs(DHA), kan worden gevraagd om een ontheffing van een gedeelte van de verplichte investering. Het DTI geeft deze brief over het algemeen alleen af indien het bedrijf in één van de sectoren valt, die worden gezien als zijnde van nationaal belang:

 • Bepaalde facetten in het Toerisme
 • Bedrijven in de informatie- en communicatietechnologie
 • Bedrijven in de chemische en biotechnologische industrie
 • Bedrijven in de kleding- en textielindustrie
 • Bedrijven in de agrarische (verwerkings-)industrie
 • Bedrijven in de metaal- en mineraal verwerkingsindustrie
 • Bedrijven in de auto- en transportindustrie
 • Ambachtelijke bedrijven

 

Overige nuttige informatie

 • Bedrijfsvergunningen worden normaliter afgegeven voor een periode van 36 maanden. De beambte die de aanvraag in behandeling neemt, heeft echter altijd het recht om de vergunning voor een langere of kortere periode af te geven. Vóór het verlopen van de vergunning is er de mogelijkheid om de vergunning te verlengen. Uiteraard indien we aan alle voorwaarden hebben voldaan
 • Voor een bedrijfsvergunning is een bedrijfsplan van bijzonder belang. Met het oog hierop is het vaak het beste om het bedrijfsplan op te laten stellen door een professional. Wij zijn u hiermee graag van dienst!
 • Naast hulp bij het aanvragen van een verblijfsvergunning, kunnen wij u ook hulp bieden bij verschillende administratieve en organisatorische zakenomtrent uw emigratie en de bedrijfsopzet. Hieronder vindt u overzicht van aantal van onze diensten:
  • Bedrijfsregistratie bij de Zuid-Afrikaanse Kamer van Koophandel
  • Registratie bij de Zuid-Afrikaanse belastingdienst met betrekking tot BTW, inkomstenbelasting en loonbelasting
  • Registratie bij het Ministerie van Arbeid voor bijdrage aan de werkloosheidsverzekering (het Unemployment Insurance Fund ofwel UIF)
  • Het openen van een zakelijke bankrekening
  • Het verzekeren van uw bedrijfspand, de inboedel en eventuele (bedrijfs)auto
  • Het zoeken en aankopen van een geschikte bedrijfsruimte

Meer informatie over al deze onderwerpen kunt u terugvinden in ons uitgebreide en toonaangevende relocatierapport. Wanneer u besluit van onze diensten gebruik te maken, behoort verstrekking van dit rapport standaard tot onze dienstverlening.

Een permanente verblijfsvergunning (Permanent Residency) aanvragen

In een volgende stap bied de Bedrijfsvergunning ook de optie om Permanent Residence aan te vragen, Dit is voor serieuze ondernemer het uiteindelijke doel.

Met een permanente verblijfsvergunning kunt u voor onbepaalde tijd in Zuid-Afrika verblijven. Wanneer deze vergunning wordt afgegeven, heeft de houder dezelfde rechten en plichten als een Zuid-Afrikaanse staatsburger (met uitzondering van stemrecht en een Zuid Afrikaans paspoort).

Zelfstandige ondernemers die aan alle eisen van de DTI en DHA hebben voldaan en waar hun tijdelijke vergunning is afgegeven, kunnen bijna direct een aanvraag indienen voor een permanente verblijfsvergunning. Dit process gaat uiteraard weer gepaard met een aanbeveling van DTI voordat zij een aanvraag tot permanent verblijf in kunnen dienen.

De permanente verblijfsvergunning vervalt, indien de houder binnen twee jaar na afgifte (en drie jaar daarna) niet kan bewijzen dat de voorgeschreven financiële bijdrage nog steeds is geïnvesteerd.