Algemene Werkvergunningen (General Work Permits)

De Zuid-Afrikaanse Immigratiewet bepaalt dat de aanvrager van een algemene werkvergunning (ook wel general work permit genoemd) een fulltime baanaanbod moet hebben van een Zuid-Afrikaanse werkgever.Daarnaast moet documentatie overlegd kunnen worden waaruit blijkt dat de werkgever zich in eerste instantie heeft ingezet om een Zuid-Afrikaanse werknemer voor de betreffende positie te vinden. Werknemers die nog geen concreet baanaanbod hebben, kunnen tevens kijken of zij wellicht een aanvraag onder de Quota categorie in kunnen dienen.

De aanvraag voor een generalwork permit moet in alle gevallen van een zogenaamd SAQA-certificaat vergezeld gaan. SAQA (de South African Qualification Authority) erkent uw buitenlandse opleiding en geeft vervolgens het zogenaamde SAQA-certificaat af. Wij kunnen u helpen met de aanvraag van een dergelijk certificaat.

Voor het slagen van de aanvraag is het tevens van belang dat bewezen kan worden dat de kandidaat over relevante werkervaring beschikt.

Een verdere eis houdt verband met het plaatsen van een advertentie in de nationale media. Een dergelijke advertentie moet voldoen aan bepaalde eisen, zoals uiteengezet in de immigratiewet.

Wij zijn u graag van dienst bij het aanvragen van een algemene werkvergunning, dus neem contact met ons op voor meer informatie!