Bedrijfsvergunningen (Business Permits) voor emigratie naar Zuid-Afrika

Bedrijfsvergunningen zijn visa die bedoeld zijn voor buitenlandse ondernemers die een eigen bedrijf in Zuid-Afrika willen opstarten. Het Department of Home Affairs verstrekt deze bedrijfsvergunningen aan immigranten die voldoen aan de geldende criteria. Hieronder vindt u daarover een aantal belangrijke details:

Aanvragers van een bedrijfsvergunning, met de intentie om te investeren in een bestaand of nieuw bedrijf in Zuid-Afrika, moeten bewijs overleggen dat zij een bedrag hebben geïnvesteerd of gaan investeren ter hoogte van:

 1. Tenminste 5 miljoen Rand in contanten in vreemde valuta, of
 2. Een kapitaalinbreng van ten minste 5 miljoen Rand, of
 3. Tenminste 5 miljoen Rand in contanten in vreemde valutaen een kapitaalinbreng van 500.000 Rand, deel uitmakend van de boekwaarde van het bedrijf in kwestie

Een aanvrager van een bedrijfsvergunning moet onder andere het volgende indienen:

 • Een bedrijfsplan, met daarin, in hoofdlijnen, een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten
 • Een verklaring dat de onderneming ten minste vijf Zuid-Afrikanen een vast dienstverband aan zal bieden
 • Een verklaring dat men zich zal registreren bij SARS (de Zuid-Afrikaanse belastingdienst)

Een investering van minder dan 5 miljoen Zuid-Afrikaanse Rand

In geval aanvragers minder willen investeren dan de vereiste 5 miljoen Rand, dan kan er in sommige gevallen een vrijstelling ten aanzien van het investeringsbedrag worden aangevraagd, Wij kunnen u hiermee helpen. Middels een aanbevelingsbrief, afgegeven door het Department of Trade andIndustry (DTI) en gericht aan het Department of Home Affairs(DHA), kan worden gevraagd om een ontheffing van de verplichte investering. Het DTI geeft deze brief over het algemeen alleen af indien het bedrijf in één van de sectoren valt, die worden gezien als zijnde van nationaal belang:

 • Toerisme, bijvoorbeeld Guest Houses
 • Bedrijven in de informatie- en communicatietechnologie
 • Bedrijven in de chemische en biotechnologische industrie
 • Bedrijven in de kleding- en textielindustrie
 • Bedrijven in de agrarische (verwerkings-)industrie
 • Bedrijven in de metaal- en mineraal verwerkingsindustrie
 • Bedrijven in de auto- en transportindustrie
 • Ambachtelijke bedrijven

Overige nuttige informatie

 • Bedrijfsvergunningen worden normaliter afgegeven voor een periode van 24 maanden. De beambte die de aanvraag in behandeling neemt, heeft echter altijd het recht om de vergunning voor een langere of kortere periode af te geven. Vóór het verlopen van de vergunning is er de mogelijkheid om de vergunning te verlengen.
 • Voor een bedrijfsvergunning is een bedrijfsplan van bijzonder belang.Met het oog hierop is het vaak het beste om het bedrijfsplan op te laten stellen door een professioneel bedrijf. Wij willen u hiermee graag van dienst zijn!
 • Naast hulp bij het aanvragen van een verblijfsvergunning, kunnen wij u ook hulp bieden bij verschillende administratieve en organisatorische zakenomtrent uw emigratie en de bedrijfsopzet. Hieronder vindt u overzicht van aantal van onze diensten:

  • Bedrijfsregistratie bij de Zuid-Afrikaanse Kamer van Koophandel
  • Registratie bij de Zuid-Afrikaanse belastingdienst met betrekking tot BTW, inkomstenbelasting en loonbelasting
  • Registratie bij het Ministerie van Arbeid voor bijdrage aan de werkloosheidsverzekering (het Unemployment Insurance Fund ofwel UIF)
  • Registratie van een handelsmerk, copyright of eventuele patenten
  • Het openen van een zakelijke bankrekening
  • Het verzekeren van uw bedrijfspand, de inboedel en eventuele (bedrijfs)auto
  • Het zoeken naar een geschikte bedrijfsruimte

Meer informatie over al deze onderwerpen kunt u terugvinden in ons uitgebreide en toonaangevende relocatierapport. Wanneer u besluit van onze diensten gebruik te maken, behoort verstrekking van dit rapport standaard tot onze dienstverlening.

Lees meer over het opzetten van een bedrijf in Zuid-Afrika in onze immigratiebrochure.

Een permanente verblijfsvergunning aanvragen

Met een permanente verblijfsvergunning kunt u voor onbepaalde tijdin Zuid-Afrika verblijven. Wanneer deze vergunning wordt afgegeven, heeft de houder dezelfde rechten en plichten als een Zuid-Afrikaanse staatsburger (met uitzondering van het recht om te stemmen en het recht op een paspoort). Een permanente verblijfsvergunning kan komen te vervallen indien de houder Zuid-Afrika verlaat voor een periode van langer dan drie jaar.

Zelfstandige ondernemers die 5 miljoen Rand of meer in hun bedrijf investeren,kunnen direct een aanvraag indienen voor een permanente verblijfsvergunning. Alle aanvragers van een bedrijfsvergunning die minder dan de voorgeschreven 5 miljoen Rand investeren, moeten eerst wachten op afgifte van de aanbevelingsbrief vanuit DTI voordat zij een aanvraag tot permanent verblijf in kunnen dienen.

De permanente verblijfsvergunning vervalt, indien de houder binnen twee jaar na afgifte (en drie jaar daarna) niet kan bewijzen dat de voorgeschreven financiële bijdrage nog steeds is geinvesteerd.